Κολύμβηση

Ο Ναυτικός Όμιλος Λήμνου μέσω της Θερινής Ακαδημίας Ναυτικών Αθλημάτων Δραστηριοτήτων καλλιεργεί το άθλημα της κολύμβησης. Παιδιά όλων των ηλικιών, ακόμη και χωρίς να έχουν προηγούμενη επαφή με τη θάλασσα, έχουν τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν, να μάθουν, να κολυμπούν καθώς και το πώς να τηρούν τις βασικές αρχές ασφάλειας σχετικά με τη θάλασσα.

Οι δραστηριότητες της κολύμβησης λαμβάνουν χώρα εντός του πλωτού κολυμβητηρίου, το οποίο προσφέρει ασφάλεια και έλεγχο. Η εκπαίδευση των παιδιών γίνεται από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.